Harmonogram

HARMONOGRAM


TerminEtap
20.06.2022Ogłoszenie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno,  rozpoczęcie akcji informacyjnej.
04.07.2022 – 22.07.2022
Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego.
25.07.2022 – 19.08.2022
Weryfikacja zgłoszonych projektów.
do 26.08.2022
Publikacja ostatecznej listy projektów zakwalifikowanych do głosowania.
29.08.2022 - 25.09.2022
Głosowanie.
26.09.2022 – 13.10.2022
Liczenie głosów, ewaluacja procesu głosowania.
14.10.2022
Ogłoszenie wyników głosowania.
Październik/listopad 2022
Ujęcie zwycięskiego projektu w Budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2023