Disc Golf Park Szczytno


Disc Golf Park Szczytno

Projekt zakłada utworzenie pola do gry w disc golfa. Jest to sport polegający na trafieniu plastikowym dyskiem do specjalnego kosza w jak najmniejszej liczbie rzutów. Zamysłem projektu jest zagospodarowanie już istniejącego obszaru zieleni poprzez ustawienie koszy oraz wyznaczenie obszarów startowych tak, aby można było stworzyć małe pole do gry w disc golfa. Zazwyczaj tradycyjne pole do disc golfa składa się z 18 koszy, aczkolwiek popularne są też pola 9- i 6-koszowe. Z uwagi na dość niewielki obszar najrozsądniejszym wyborem wydaje się być utworzenie pola składającego się z 6 koszy, które umożliwi swobodną grę.

W tym celu niezbędnych będzie:
- 6 specjalnych koszy do disc golfa,
- 6 obszarów startowych dla każdego kosza (wylewka betonowa lub specjalna mata o wym. 1,5x2,5m)
- 6 małych tablic informacyjnych ustawionych przy każdym obszarze startowym, zawierających informacje o odległości do kosza (w metrach) oraz strzałkę wskazującą kierunek gry (od obszaru startowego do kosza),
- 1 duża tablica informacyjna z nazwą pola oraz informacjami pozwalającymi (nowym) graczom na zapoznanie się z podstawowymi zasadami tego sportu i samym polem „Disc Golf Park Szczytno”.


Lokalizacja:

- teren zieleni miejskiej między ulicami Łódzka i Piłsudskiego, działka nr 62/3 obręb 3 Miasta Szczytno


Zobacz pozostałe projekty

Miejsce


Dane kontaktowe


Zdjęcia projektu


Załączniki