Wyniki głosowania

2023-11-23 07:54:28

W dniach 12 października – 9 listopada 2023 r. do urn przeznaczonych do głosowania wrzucono 801 kart, a na platformie internetowej oddano 839 głosów. O zwycięstwo walczyło 6 projektów.

Oddane głosy na poszczególne projekty przedstawiają się następująco:
1. „Ziołowa ścieżka sensoryczna”
- 15 głosów ważnych,
- 10 głosów nieważnych;

2. „Bezpieczny mieszkaniec Szczytna”
- 304 głosy ważne,
- 72 głosy nieważne;

3. „Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Szczytnie”
- 103 głosy ważne,
- 55 głosów nieważnych;

4. „Miejsce Szczęśliwe – infrastruktura sportowo-rekreacyjna w parku przy ul. Pasymskiej”
- 123 głosy ważne,
- 29 głosów nieważnych;

5. „CZYTAMTU – Mazurski Ogród Literacki”
- 481 głosów ważnych,
- 111 głosów nieważnych;

6. „Jezioro Marzeń - Szczytno”
- 267 głosów ważnych,
- 65 głosów nieważnych.

Dodatkowo do urn wrzucono 5 kart nieważnych.

Na podstawie §8 ust. 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno za wybrany do realizacji uznaje się projekt, który uzyskał największą liczbę ważnych głosów, co wskazuje na projekt: "CZYTAMTU – Mazurski Ogród Literacki"
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz udział w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego!