Budżet Obywatelski 2022- projekty przyjęte i odrzucone

2022-08-19 13:26:41

Szanowni Państwo!
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym 6 projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.
Pozytywnie zweryfikowane zostały 4 wnioski, negatywnie - 2 wnioski. Pełna lista wraz z uzasadnieniem do pozycji odrzuconych znajduje się na stronie https://miastoszczytno.pl/21349,Budzet-Obywatelski-2022-projekty-przyjete-i-odrzucone.html

Wnioskodawcy, których projekty uzyskały ocenę negatywną w ciągu 3 dni mogą złożyć odwołanie do Burmistrza Miasta Szczytno.

Z uwagi na przedłużającą się decyzję Warmińsko - Mazurskiego Konserwatora Zabytków dotyczącą możliwości i warunków zagospodarowania parku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego był zmuszony przedłużyć weryfikację formalną. Z tego też względu przesunięciu ulegnie również publikacja ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie, głosowanie oraz ogłoszenie wyników.

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie podana do 26 sierpnia 2022 r., a głosowanie rozpocznie się 29 sierpnia 2022 r.

Przepraszamy za utrudnienia.