Wyniki głosowania

2023-06-12 08:05:55

W dniach 29 sierpnia – 25 września 2022 r. do urn przeznaczonych do głosowania wrzucono 833 karty, a na platformie internetowej oddano 1052 głosy.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego o zwycięstwo walczyły 4 projekty.

Oddane głosy na poszczególne projekty przedstawiają się następująco:
1. „Strefa Psiej Aktywności”
- 21 głosów ważnych,
- 45 głosów nieważnych;

2. „Disc Golf Park Szczytno”
- 9 głosów ważnych,
- 26 głosów nieważnych;

3. „Jezioro Marzeń – Szczytno”
- 305 głosów ważnych,
- 582 głosów nieważnych;

4. „Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie”
- 541 głosów ważnych,
- 353 głosów nieważnych;

Na podstawie §8 ust. 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno za wybrany do realizacji uznaje się projekt, który uzyskał największą liczbę ważnych głosów, co wskazuje na projekt : "Wybiegi dla psich pupili w Szczytnie"

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim projektodawcom za zaangażowanie, a mieszkańcom za oddane głosy!