Wyniki weryfikacji formalnej - II nabór

2023-09-29 14:59:46

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym 7 projektów zgłoszonych w drugim naborze Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Pozytywnie zweryfikowanych zostało 6 wniosków, negatywnie - 1 wniosek. Pełna lista wraz z uzasadnieniem do pozycji odrzuconej znajduje się w załączniku poniżej.
Wnioskodawca, którego projekt uzyskał ocenę negatywną, w ciągu 3 dni może złożyć odwołanie do Burmistrza Miasta Szczytno.

Załączniki:

Lista projektów zweryfikowanych II nabór.pdf