Informacje - część 2

2024-06-20 14:11:35

W tej części wyjaśniamy:
- dlaczego warto uczestniczyć w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego;
- kto może składać projekty,
- skąd pobrać formularz zgłoszeniowy,
- gdzie zgłaszać projekty,
- do kiedy można zgłaszać projekty.


Załączniki:

Załącznik nr 2 do Regulaminu BO - Lista poparcia.docx

Załącznik nr 1 do Regulaminu BO - Formularz zgłoszeniowy.docx