Składanie projektów

2024-07-01 15:23:59

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców. Do dyspozycji jest w tym roku 250 000 zł. Nie zwlekaj, składanie projektów potrwa od 1 do 19 lipca 2024 r.

Zgłoszenie projektów do Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste.

Jak to zrobić?
1. Projekt może zostać zgłoszony przez mieszkańca lub grupę mieszkańców zamieszkujących na terenie Miasta Szczytno.
2. Projekt składa się na formularzu zgłoszeniowym.
3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Miasta (https://miastoszczytno.pl/), na stronie Budżetu Obywatelskiego (obywatel.miastoszczytno.pl) oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, parter, pok. nr 1.
4. Do formularza zgłoszeniowego należy obowiązkowo dołączyć listę poparcia dla projektu. Każdy z projektów musi zostać poparty podpisami 20 mieszkańców.
5. Lista poparcia projektu dostępna jest na stronie Miasta (https://miastoszczytno.pl/), na stronie Budżetu Obywatelskiego (https://obywatel.miastoszczytno.pl/) oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, parter, pokój nr 1.
6. Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia składa się w terminie od 1 do 19 lipca, w jeden z następujących sposobów zgłoszenia projektu:
- osobiście, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, parter, pokój nr 1,
- listownie na adres Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, z dopiskiem: Budżet Obywatelski.
7. Projektodawca może zgłosić jedną propozycję projektu.

UWAGA!
Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Szczytnie od 1 lipca.

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 17.00
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00

Załączniki:

Załącznik nr 2 do Regulaminu BO - Lista poparcia.docx

Załącznik nr 1 do Regulaminu BO - Formularz zgłoszeniowy.docx